Polityka prywatności

Definicje

 1. Administrator/Operator Sklepu –  Ewa Zalewska-Greloch Linden School, ul. Lipowa 12 g, 05-503 Bąkówka,  NIP: 7181735541
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej, które w połączeniu ze sobą mogą prowadzić do zidentyfikowania tożsamości danej osoby, w tym – jeśli pozwalają na identyfikację Użytkownika – IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii.
 3. Polityka Prywatności – niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Operatora Sklepu pod adresem: https://woolycottage.com/, aplikacje mobilne lub aplikacje webowe.
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu.

Postanowienia

 1. Operator Sklepu uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
  1. Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
  2. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą.
  3. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Operatorze Sklepu.
 2. W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze sklepu, Operator Sklepu zbiera jego dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii. Pliki cookie oraz podobne technologie nie służą identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika. Pliki cookie oraz podobne technologie w sytuacji, gdy samoistnie nie pozwalają na identyfikację osoby fizycznej, dopiero w połączeniu z innymi unikatowymi identyfikatorami lub innymi informacjami pozwalającymi na identyfikację tej osoby fizycznej, mogą stanowić dane osobowe.
 3. Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. Nie zawiera ono żadnych danych osobistych i zostanie usunięte, kiedy przeglądarka zostanie zamknięta.
 4. Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.
 5. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 6. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Jeśli zażądasz zresetowania hasła, twój adres IP zostanie dołączony do wysyłanej wiadomości.
 9. Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej, przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.
 10. Jeśli masz konto użytkownika, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych, które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.
 11. Podczas przeglądania naszej witryny, będziemy zbierać następujące informacje:
  1. Przeglądane produkty: użyjemy tych informacji, aby na przykład pokazać ci ostatnio oglądane produkty
  2. Lokalizacja, adres IP i przeglądarka: użyjemy tych danych do oszacowania podatków.
 12. Gdy kupujesz w naszym sklepie, poprosimy cię o podanie informacji zawierających: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, numer i opis zamówienia, kwota płatności. Będziemy wykorzystywać te informacje w poniższych celach:
  1. Przesyłanie informacji o twoim koncie i zamówieniach
  2. Odpowiadanie na twoje zgłoszenia
  3. Procesowanie płatności i zapobieganie oszustwom
  4. Założenie konta w naszym sklepie
  5. Spełnienie zobowiązań prawnych
 13. Będziemy również używać plików cookie do śledzenia zawartości koszyka podczas przeglądania naszej witryny.
 14. Jeśli utworzysz konto, zachowamy twoje imię i nazwisko, adres, e-mail oraz numer telefonu, które będą wykorzystane przy składaniu następnych zamówień.
 15. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu usunięcia konta w Serwisie, a następnie przez okres: 
  1. przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także z przepisów podatkowych i rachunkowych, 
  2. przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych, a w przypadku zgody do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
 16. Użytkownik Sklepu, może dokonać samodzielnego usunięcia plików cookie ze swojego urządzenia. 
 17. W celu wyczyszczenia urządzenia końcowego Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.) z plików cookie należy usunąć pamięć podręczną przeglądarki i pliki cookie. Proces czyszczenia pamięci podręcznej oraz plików cookie należy dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ustawienia mogą się różnić w zależności od przeglądarki i jej wersji. Usunięcie plików cookie będzie skutkować usunięciem ustawień Serwisu. 
 18. Ta witryna używa Privacy Suite for WordPress by Complianz do zbierania i rejestrowania zgody opartej na przeglądarce i urządzeniu. W tym celu twój adres IP jest anonimizowany i przechowywany w naszej bazie danych. Ta usługa nie przetwarza żadnych danych osobowych i nie udostępnia żadnych danych usługodawcy.
 19. Udostępniamy informacje z podmiotami trzecimi, które pomagają nam procesować zamówienia i dostarczają usługi teleinformatyczne.
 20. W odniesieniu do usługi Newsletter, Operator Sklepu informuje, że:
  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji usługi Newsletter.
  2. Dane będę przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. w oparciu o udzieloną zgodę.
  3. Dane mogą być przekazane wyłącznie uprawnionym do tego organom i instytucjom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zgody na przetwarzanie danych.
 21. Operator Sklepu przekazuje dane użytkownika jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone według prawa Polskiego lub europejskiego. Z niektórymi firmami ze względu na profil działalności współpracujemy bardzo ściśle, na przykład w zakresie obsługi płatności. Firmy te mogą przetwarzać dane Użytkowników na nasze zlecenie wyłącznie na określonych warunkach. Jeżeli pracują oni dla nas jako podmioty przetwarzające, uzyskują dostęp do danych użytkownika wyłącznie w zakresie i na okres, jaki jest niezbędny w celu realizacji określonej usługi.
 22. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 23. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem  www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.